เกี่ยวกับเรา

บางจาก มาร์เก็ตเพลส

ศูนย์รวมออนไลน์ของสินค้าและบริการต่างๆ ในเครือบางจาก อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทบางจาก รีเทล จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ:
 • เป็นศูนย์รวมข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ในเครือบางจาก อย่างครบครันและเป็นระบบ
 • อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการซื้อขาย การใช้บริการ และการติดต่อกับธุรกิจในเครือบางจาก
 • สร้างโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจ ด้วยการช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าและบริการได้หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
 • เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและ
  วิถีชีวิตที่หลากหลายในปัจจุบัน

ปัจจุบัน สินค้าและบริการต่างๆ ในบางจาก มาร์เก็ตเพลส เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือบางจาก ได้แก่:

 • greens
  บางจากกรีนเอส
 • inthanin
  อินทนิล คอฟฟี่
 • green club
  บัตรสมาชิกบางจาก
 • car care
  บางจากคาร์แคร์
 • lubricant
  น้ำมันหล่อลื่นบางจาก
 • business
  บางจากเพื่อธุรกิจ
บางจากยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรที่ว่า
“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” โดยเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
การมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และการช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ย่อมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้